Banrakpasa Language School

“ Because the world works in English & Chinese We achieve excellence together by learning with fun activities ”

“เรียนสนุกได้ความรู้ ต้องบ้านรักภาษา”

การเรียนภาษา นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อการแสวงหาความรู้ให้สำหรับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึงเราสามารถนำเครื่องมือนั่นมาสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และเป็นทุนของมนุษย์ (Human Capital) อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ

โรงเรียนบ้านรักภาษา (Banrakpasa Language School) ริเริ่มจาก ครูซุ่น เจ้าของสถาบัน ที่มีใจรักด้านการศึกษาและเป็นครู ที่เริ่มสอนภาษาจีน-อังกฤษให้กับเด็กที่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งบ้านครูซุ่นไม่สามารถรองรับนักเรียนได้ จึงย้ายสถานที่ไปสอนยังสโมสรของหมู่บ้านคริสตัล ถนนไทรม้า แม้ว่าที่ซอยถนนไทรมานี้จะค่อนข้างห่างไกล ประกอบกับไม่ได้มีการโฆษณาไปมากนัก แต่ด้วยคุณภาพการสอนของครูซุ่น ทำให้ลูกศิษย์และผู้ปกครองต่างพากันแนะนำ บอกต่อ เป็นปากต่อปาก ทำให้นักเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา จึงทำให้บ้านรักภาษาของครูซุ่นเติบโตขึ้น กระทั่งในปีนี้ โรงเรียนบ้านรักภาษาก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ผู้ปกครองยังคงให้ความไว้วางใจ พาบุตรหลานมาเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านรักภาษายังได้รับความเชื่อมั่น ด้วยทำงานของทีมงานบ้านรักภาษาที่มีคุณภาพ เน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล จึงได้รับการติดต่อร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ และขยายสาขาไปยังสถานที่ต่างๆ ทำให้โรงเรียนบ้านรักภาษาเป็นโรงเรียนสอนภาษาทีมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในด้านธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

วิสัยทัศน์

บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษา อังกฤษ จีน ไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเจ้าของภาษา ผสมผสานกับหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนไทยและต่างชาติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันสำหรับทุกวัย พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

พันธกิจ

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน

ปัจจุบันภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง เป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุดในโลก ทั้งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ด้านวิชาการ ฯลฯ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอย่างถูกต้องต่อเนื่อง จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้ทันความก้าวหน้าของโลกในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งประเทศกำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจ และการค้าโลก

1. หลักสูตรปกติ (General Chinese-English Courses)

2. หลักสูตรสนทนาเร่งรัด (Intensive Spoken Chinese-English Courses)

3. หลักสูตรภาษาเชิงธุรกิจ (Business Chinese-English Courses)

4. หลักสูตรภาษาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Chinese English Courses)

5. หลักสูตรภาษาเฉพาะกิจ (Chinese-English Courses for Specific Purposes)

ทั้งนี้ หลักสูตรจีน-อังกฤษ ดังกล่าว ประกอบด้วย การออกแบบ และการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน จัดอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีทักษะในด้านการสอน จัดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย จัดทำประเมินผลการเรียน และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยมีแนวการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์ (Student - Centered) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

เสียงประทับใจ.... บ้านรักภาษา

logo

บ้านรักภาษา โรงเรียนสอนภาษาหลากหลายภาษา ด้วยครูผู้มากประสบการณ์

BANRAKPASA

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา ตอบโจทย์ผู้เรียน และพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน

         

GALLERY OF SCHOOL

CONTACT US