News

บ้านรักภาษาได้รับรางวัล“Best Practice คุณภาพเฟรนไชส์”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ทีมงานบ้านรักภาษา ซึ่งนำทีมโดย Mr. Jack Huang (ครูซุ่น) เข้าไปรับรางวัล Best Practice คุณภาพเฟรนไชส์ จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบรรยายกาศภายในงานมีการมอบรางวัลนี้แก่เฟรนไชส์ที่ได้รับการคัดเลือกมากมาย รวมทั้งบ้านรักภาษาของเราด้วย

 
  •  
  •  
  •