News

แฟรนไชส์บ้านรักภาษา เปิดสาขาหนามแดง สมุทรปราการ และ ปิ่นเกล้าเร็วๆนี้

ธุรกิจภาคการศึกษายังเป็นการเติบโตที่สวยงามแต่ในแง่ของผู้ลงทุนแล้วไม่ได้มองเรื่องผลกำไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่การทำธุรกิจนี้คือคนที่ต้องมีใจรักและพร้อมจะพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นคนที่มีความรู้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการขยายธุรกิจในเชิงปริมาณจึงไม่สำคัญเท่ากับเรื่องของคุณภาพที่ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

แฟรนไชส์บ้านรักภาษาที่ก่อตั้งมานานกว่า 15 ปีคือสถาบันที่ให้ความสำคัญเชิงคุณภาพเป็นหลักกับเนื้อหาการสอนที่มุ่งเน้นวิชาหลักคือภาษาอังกฤษและภาษาจีนอันเป็นภาษาสื่อสารสำคัญที่มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนในยุคนี้เป็นอย่างมาก  แนวทางการสอนของบ้านรักภาษาจะให้ผู้เรียนได้สนุกไปกับบทเรียนพร้อมสอดแทรกสาระความรู้ที่นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ผู้ที่สนในร่วมลงทุนต้องมีพื้นฐานของใจที่รักในงานด้านการศึกษาอย่างแท้จริงโดยทางแฟรนไชส์มีระบบสนับสนุนทั้งสื่อการเรียนการสอนและการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงยังมีการจัดโปรแกรมการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น และด้วยการเน้นหนักในเรื่องคุณภาพดังกล่าวนี้ปัจจุบันบ้านรักภาษาจึงมีสาขาหลายแห่งทั่วประเทศ

โดยอีก 2 สาขาล่าสุดที่พร้อมจะเปิดดำเนินการในเร็วๆนี้คือสาขาหนามแดง จังหวัดสมุทรปราการและสาขา ปิ่นเกล้า เขตตลิ่งชัน ซึ่งทั้งสองสาขานี้ตั้งอยุ่ในพื้นที่ซึ่งมีผู้ปกครองให้ความสนใจพร้อมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถาบันเป็นจำนวนมากสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับและความสำเร็จเป็นอย่างดีของแฟรนไชส์บ้านรักภาษา และคาดว่าจะมีอีกหลายสาขาพร้อมเปิดให้บริการภายในปีนี้อย่างแน่นอน

 
  •  
  •  
  •  
  •