News

บ้านรักภาษาชวนน้องๆเข้าร่วม คอร์สปิดเทอม 19-30 มีนาคม 2561

คอร์สเรียน

รอบวันจันทร์ที่ 19 มี.ค. – วันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 2561

 • ทุกวิชาสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา
 • ฝึกความมั่นใจและกล้าแสดงออก
 • เน้นการฝึกใช้ภาษาทั้งอังกฤษ และจีน
 • เรียนรู้คู่กับการเรียนวัฒนธรรม
 • เรียนรู้คู่กับการทัศนศึกษานอกสถานที่ทุกวันศุกร์
 • อบอุ่น และปลอดภัย

ด่วนสมัครก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 รับไปเลยส่วนลด 10%

 • วิชาที่เรียน คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง
 • เน้นกิจกรรมในชั้นเรียน และทัศนศึกษานอกสถานที่
 • เน้นพัฒนาความคิดด้วยรูปแบบกรเรียนรู้แบบบูรณาการ

ตารางเรียนประจำวัน

 • 9.00-12.00 ภาษาจีน/English
 • 12.00-13.00 พักทานอาหารกลางวัน
 • 13.00-16.00 English/ภาษาจีน

สอบถามเพิ่มเติมโทร

 • 083-009-4999
 • 02-985-2887