News

บ้านรักภาษาเตรียมเปิดใหม่ 5 สาขาช่วงต้นปี 2562

บ้านรักภาษาถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์การศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้วยแนวทางการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสนุก พร้อมได้ความรู้ สามารถฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะภาษาจีน และอังกฤษให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ การันตีความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ด้วยรางวัล Best Practice และรางวัลแฟรนไชส์มาตรฐานปี 2558-2559

พร้อมกันนี้บ้านรักภาษายังมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจลงทุนสามารถสร้างเป็นธุรกิจที่แข็งแรงให้กับตัวเองอย่างดีปัจจุบันบ้านรักภาษาสามารถขยายสาขาได้กว่า 19 แห่งทั่วประเทศ

และในช่วงต้นปี 2562 ที่กำลังจะมาถึงบ้านรักภาษาได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นแฟรนไชส์ยอดนิยมที่คนสนใจลงทุนด้วยเตรียมเปิดใหม่อีกถึง 5 สาขาอันได้แก่

  1. บ้านรักภาษาสาขาแกรนด์รามอินทรา
  2. บ้านรักภาษาสาขาสมุทรสาคร
  3. บ้านรักภาษาสาขาสตรีวิทยา 2
  4. บ้านรักภาษาสาขาภูเก็ต

และโกอินเตอร์อีกหนึ่งแห่งได้แก่ บ้านรักภาษาสาขาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็นสาขาในต่างประเทศแห่งแรกของบ้านรักภาษาอีกด้วย”