News

ขอความร่วมมือผู้ปกครองเเละน้องๆทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสในช่วงนี้ค่ะ