News

ขั้นตอนปฏิบัติตัวก่อนเข้าพื้นที่โรงเรียนค่ะ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

ขออภัยในความไม่สะดวก