News

บ้านรักภาษา สนญ. เตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียน โดยการพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาด

บ้านรักภาษา สนญ. เตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียน โดยการพ่นฆ่าเชื้อเเละทำความสะอาดทุกพื้นที่ของโรงเรียน ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านไว้วางใจ เเละพาบุตรหลานของท่านมาเรียนได้ปกติ โรงเรียนของเรามีมาตรการคัดกรอง และ ทำความสะอาดอย่างเข็มงวด

เเล้วพบกันนะคะ

 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •