Summer Camp

Summer Camp

บ้านรักภาษา ชวนน้องๆเข้าร่วม

คอร์สปิดเทอม 18-29 มีนาคม 2562 เตรียมความพร้อม 3 ภาษา สู่อาเซียน

การเรียนภาษานั้น นับว่าเป็นการสร้างสรรค์เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ให้กับผู้เรียน เพราะเมื่อใดที่เราเข้าใจภาษา นั่นหมายถึง การสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน นำไปสู่การสร้างสมรรถนะของคน (Competency) และเป็นทุนของมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติ

 
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •